Ludwig von Winterfeld

"Genom-variation in moll", 2010/11, Kohle auf Leinwand, 175 x 223
Copyright © 2011 BBK BONN, RHEIN-SIEG e.V.
Designed by VTC-Net